Selected tournament: 1.MEĐUNARODNO PARA TAEKWONDO NATJECANJE RUGVICA OPEN 2021

DISPLAY TYPE
 

Fights

Poomsae

KYORUGI (1)

K40 - Sport classes (m) -61

K40 - Sport classes (m) -75

  CROATIA
 • 1. MATEO ŠKARA - TKOI Donat

K40 - Sport classes (m) +75

K40 - Sport classes (f) -49

K40 - Sport classes (f)-58

K40 - Sport classes (f) +58

Demo fight (male)

Demo fight (female)

Para Poomsae (56)

P-10-M

  CROATIA
 • 1. JOSIP ŠTEKO - TKOI URIHO

P-10-F

  CROATIA
 • 1. TIHANA PREKSAVEC - TKOI Kukkiwon Zagreb

P20-M (<15 year)

  CROATIA
 • 1. DINKO DURIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 2. STIPE BARIĆ - TKOI URIHO

P20-F (<15 year)

  CROATIA
 • 1. HELENA ZHANG - Parataekwondo klub Gigant

P20-M (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. DAVID KRALJ - PARA RUGVICA
 • ITALY
 • 2. GIOVANNI LUCA D'ONOFRIO - Centro Taekwondo Alessandria
 • CROATIA
 • 3. JOSIP MARKOVIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 4. KRISTIJAN BURUŠIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 5. MATIJA PAHANIĆ - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 6. VIKTOR FRANE GLIGO - MAKSIMIR

P20-F (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. DANIELA TOPIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 2. KARLA LUKAČ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 3. PETRA PETI - MAKSIMIR

P20-M ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. JURE MILIN - TKOI Donat
 • CROATIA
 • 2. MARIO KOMORČEC - Čigra

P20-F ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. MIA SERTIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 3. SAMIJA ZAYDAN - Čigra
 • CROATIA
 • 4. TIHANA PREKSAVEC - TKOI Kukkiwon Zagreb

P20-II3AU-M

  CROATIA
 • 1. BRUNO ŽIVKOVIĆ - PTK KRIJESNICE
 • CROATIA
 • 2. LUKA BELAMARIĆ - PTK KRIJESNICE
 • CROATIA
 • 3. TEO TUŠAK - TKOI Kukkiwon Zagreb

P20-II3AU-F

P-30-M ( <15 year)

  CROATIA
 • 1. MARKO ZHANG - Parataekwondo klub Gigant
 • CROATIA
 • 2. MIHAEL MOČILAC - TK Prana Karlovac
 • CROATIA
 • 3. VIKTOR VAJDA TORTIĆ - PARA RUGVICA

P-30-F (<15 year)

P-30-M (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. FILIP CIMAŠ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 2. LEON BOŽO ŠKRAVAN - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 3. MATEO ŠKARA - TKOI Donat
 • CROATIA
 • 4. SEMIR MAŠINOVIĆ - Čigra

P-30-F (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. BOŽICA HLADIK - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. IVONA BUDIŠĆAK - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 3. NINA MALINOVIĆ - TKOI URIHO

P-30-M ( >30 year)

  ITALY
 • 1. CRISTIANO SGARELLA - Centro Taekwondo Alessandria
 • CROATIA
 • 2. DOMAGOJ VUJČIĆ - Čigra

P-30-F ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. SENADA HALILČEVIĆ - Čigra

P40-M

  CROATIA
 • 1. MARIO BEBEK - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 2. THOMAS MARKOVIĆ - TKOI Pisarovina

P40-F

P-50-M

P-50-F

  CROATIA
 • 1. MARIJA BELAS - TKOI Kukkiwon Zagreb

P60-M

P60-F

P-70-M

P-70-F

P20-PAIR

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. DANIELA TOPIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 3. DINKO DURIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 4. KRISTIJAN BURUŠIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 5. MIA SERTIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 6. PETRA PETI - MAKSIMIR
 • CROATIA
 • 7. STIPE BARIĆ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 8. VIKTOR FRANE GLIGO - MAKSIMIR

P20-TEAM

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. DANIELA TOPIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 3. DAVID KRALJ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 4. DINKO DURIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 5. KARLA LUKAČ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 6. KRISTIJAN BURUŠIĆ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 7. MIA SERTIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 8. SAMIJA ZAYDAN - Čigra
 • CROATIA
 • 9. STIPE BARIĆ - TKOI URIHO